Visjon

Barnehagens visjon er:"Å være der hvor barnet er"

Det betyr at barna skal møte voksne som er fysisk og mentalt tilstede i alle situasjoner. Barna skal møte omsorgsfulle voksne som støtter og motiverer dem til videre utvikling. 

 

Organisering

Barnehagen er delt inn i 4 avdelinger som er delt inn i 2 småbarn og 2 storbarn avdelinger. Avdelingene er innredet på ulike måter, etter aldersgruppen.  
Alle avdelinger har turdager i nærområdet. Barnehagen har en flott grillhytte som brukes flittig. 

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Øståsen barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her. 

Årsplan

Årsplan for Øståsen barnehage 2023-2024 kan åpnes her.