Parkering gamle Vestby stadion

Åpent møte 23. april - etablering av midlertidig parkering ved gamle Vestby stadion

I forbindelse med Sentrumsutbyggingen igangsettes etablering av midlertidig parkeringsplass ved gamle Vestby stadion. Se vedlagte kart.

Det inviteres til åpent orienteringsmøte i Kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 23.04.19 klokken 18.00. 

Prosjektet starter opp mai 2019 og skal være driftsklart august 2019.   

Kjøreforhold i anleggsperioden
Vi vil prøve å sikre at veiforbindelsen opprettholdes så mye som mulig, men beboere på den aktuelle strekningen må regne med ulemper i anleggsperioden. 

Kontakt i Vestby kommune
Kontaktperson er prosjektleder Nazhad Chawshin, tlf 900 32 644.
e-post: nazhad.chawshin@vestby.kommune.no

Entreprenør
Leif Grimsrud AS utfører arbeidet for Vestby kommune.

Kontaktperson og anleggsleder er Geir-Ove Juliussen, tlf 958 60 246 eller e-post: Geir-Ove.Juliussen@leifgrimsrud.no

Orienteringsmøte
Det inviteres til orienteringsmøte i kommunestyresalen tirsdag 23.04.19 klokken 18.00. 

Vi ber om forståelse for de ulemper anleggsarbeidene nødvendigvis vil medføre, og ser frem til for alle parter at det blir et godt resultat.  Prosjektet har følgende navn som kan brukes ved henvendelse: MIDLERTIDLIG PARKERING/ GAMLE VESTBY STADION

Resultatområde Kommunalteknikk

 

 


 

Tips en venn Skriv ut