Glade barn_450x360

Økt foreldrebetaling fra 1. august 2019

Foreldrebetalingen er fra 01.08.2019 kr 3 040.

Kostpenger er kr 370.

Dersom husstandens bruttoinntekt er mindre enn 557 333 kroner kan det søkes om inntektsgradert foreldrebetaling.

Familier med 2, 3-, 4- og 5-åringer (barn født i 2017, 2016, 2015 og 2014) som har inntekt under 548 500 kroner innvilges også 20 timer gratis kjernetid.

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene.

For å få inntektsgradert foreldrebetaling/ gratis kjernetid på grunn av lav inntekt må du sende søknad om til Vestby kommune. Vedtaket gjelder for ett barnehageår. 
Les mer om inntektsgrenser og hvordan du søker om inntektsgradert foreldrebetaling.

Tips en venn Skriv ut