Forslag til gode tiltak for økt trafikksikkerhet:

  • Tiltaket er langs en skolevei, beskriv plassering ved å bruke veinavn. Referer til nærmeste husnummer ved behov.
  • Tiltaket bør være i form av fysisk tilrettelegging.
  • Tiltaket bør fortrinnsvis ha en kostnadsramme fra ca kr 2 mill. og nedover, men større tiltak kan også sendes inn. 
  • Eksempler på gode tiltak er bygging av fortau/gang- og sykkelvei, reasfaltering av fortau/gang- og sykkelvei, bedre belysning ved trafikkfarlig sted, samt mye annet

Vi ønsker oss mange innspill!

Send innspill:
til Postmottak Merk innspillet med «Aksjon skolevei 2021».
Frist for å sende inn er 12. juni 2020.