Kommunen har inngått en avtale med Svaheim gård som skal ha sauer på beite der. Det er planlagt at sauene skal slippes ut på beitet onsdag 5. august klokken 12.

Les artikkel om saken i Vestby avis