Østbydammen barnehage

Østbydammen barnehage

Østbydammen barnehage åpnet i 2006, og ligger i Odins vei ved Vestby sentrum.

Vi har et stort uteområde med både skogområder og bar bakke inne på barnehgens utelekeplass. Her kan barne utforske naturen på nært hold. Vi har også bålhus tilhørende barnehagen hvor barna kan nyte varme retter som lages og serveres ute- Til felles bruk har vi snekkerbod, vognskur med rom for alle sovebarn, sykkelsti, sandkasse og ulike lekeapparater som innbyr til variert lek og med gode bevegelsesmuligheter tilpasset variert aldersgruppe som barnehagen består av. Området er kupert og gir gode utfordringer hele året.

Vi har skog og vann i umiddelbar nærhet, noe som gir flotte turmuligheter. Barneskolen ligger i nærheten slik at vi kan låne deres uteområde og benytte oss av lekeapparatene der. Nærområdet består av boligfelt, ungdomsskole, folkehøyskole, idrettshall og flere barnehager. Vi har gangavstand til sentrum med bibliotek, butikker og togstasjonen. Det er mange mulihgeter utenfor porten.

Barnehagen består av fire avdelinger; Sommerfuglen, Marihøna, Øyenstikkeren og Gresshoppa. Hver avdeling har tilpassede aldersgrupper og barnehagen har barn i alderen 1-6 år. Avdelingene har sine egne innganger med grov- og fingarderober. Alle avdelinger består av flere rom på hver avdeling med god plass og mange løsninger for det fysiske miljøet. Det er utformet ulike lekemuligheter og med mulighet for at barn kan leke på tvers av avdelinger. Vi har byggrom, forskerrsom, rollelekrom, sanserom, formingsrom, beveglesesrom etc. Lekemulihgetene er mange.

I 2019 stod nytt og moderne kjøkken klart. Kjøkkenet er tilrettelagt for at små barn skal kunne hjelpe til med matlagingen. Alle måltider blir servert her med felles måltider for de små og de store barna. Møblene er tilpasset barnas høyde og avner. Tilhørende kjøkkenet har vi et grupperom til felles bruk for lek og andre aktiviteter.

Barnehagens visjon: "Vi gir barna røtter og vinger"

Vårt hovedmål:
Vi vil at barna gjennom samspill med hverandre, de voksne, det fysiske miljøet og de aktiviteter vi tilbyr, skal utvikle seg til trygge og glade barn med en god selvfølelse. Barna skal forlate barnehagen med varierte erfaringer, grunnleggende kunnskaper på sentrale områder og gode opplevelser. Barna skal få et verdigrunnlag i Østbydammen barnehage basert på fellesskap, omsorg, medansvar, respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Da har vi bidratt til å gi barna røtter og vinger!
 

Barnehagen jobber spesielt med:

  • Språk: med evne til kommunikasjon og sosiale ferdigheter
  • Vennskap: hvor vi arbeider i mindre grupper, alderinndelte og varierte aldersgrupper, og vi samler barna på tvers av avdelingene med spontane og tilrettelagte aktiviteter og lek
  • Mat og måltider med fokus på helse, kosthold, selvstendighetstrening og fellesskap
  • Det fysiske miljøet hvor vi utformer rommene og tilrettelegger for god lek
Tips en venn Skriv ut