Øståsen Barnehage

Øståsen barnehage

Øståsen barnehage ligger ved Cato-senteret i Son hvor det er kort vei til offentlig kommunikasjon, til skogen, sjøen og Son sentrum.

Barnehagen har 4 avdelinger og avdelingene er inndelt i 2 småbarn og 2 storbarn. Det er 4 ansatte på hver avdeling.  Avdelingene er innredet på ulike måter, etter aldersgruppen. Målet er at det skal flytte med kjente voksne over til den neste avdelingen barna flytter til. Barnehagen er opptatt av det fysiske rommet som den tredje pedagog.

Personalet er opptatt av huset som ett og har åpne dører mellom avdelingene store deler av dagen.

 Barnehagens visjon:
"Å være der hvor barnet er."

Fokusmål er å gi alle barn en hverdag hvor de blir sett, hørt og tatt på alvor. Gi dem en opplevelse av voksne som har tid og lyst til å snakke med "akkurat deg".
Alle avdelinger har turdager og de eldste barna har førskolegruppe en dag i uka som også foregår på nærskolene de tilhører, det siste halve året før skolestart. 4-åringene har egne gruppetider.
 

Barnehagen arbeider særlig med:

  • Forstå barnet med utgangspunkt i dets virkelighet
  • Kommunikasjon med barn
  • Anerkjennelse
  • Likestilling
  • Barns rett til medvirkning
  • Natur og miljørettet fokus 

Barnehagen ønsker at barnas naturlige nysgjerrighet legges som grunnlaget for arbeidet.

Tips en venn Skriv ut