Økonomisk rådgivning

Økonomisk gjeldsrådgivning er en tjeneste til privatpersoner med gjelds- og betaligsproblemer i kommunen.

Økonomisk rådgivning

Rådgivere skal bistå i saker om frivillig og offentlig gjeldsordning. Tjenestemottaker kan få hjelp til å forhandle for en frivillig utenrettslig gjeldsordning. En slik gjeldsordning etableres ved at det avtales direkte mellom tjenestemottaker og dennes kreditorer uten ansvar for rådgiveren. Tjenestemottaker får hjelp til budsjettrådgivning, bistand til kartlegging av husstandens økonomi, betalingsavtaler med kreditorer, utenrettslige gjeldsordninger, informasjon om rettigheter, offentlige støtte og tilskuddsordninger.

Saksgang

En kan henvende seg direkte til NAV Vestby pr. telefon, skriftlig eller ved personlig fremmøte. Første gangen vil tjenestemottaker få tilsendt et brev med orientering om hva slags opplysninger som er nødvendig for å kartlegge økonomiske situasjon. Etter at det er mottatt nødvendige dokumenterte opplysninger, utarbeides det en økonomisk oversikt. Deretter blir tjenestemottaker innkalt til en rådgivningstime med en rådgiver.

Tips en venn Skriv ut