Dagopphold er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for:

  • å komme seg ut av en isolert tilværelse
  • aktivisering og rehabilitering
  • avlastning for pårørende

Tilbud om opphold på dagavdeling er ikke lovhjemlet. Det er behovsprøvd og tildeles etter en totalvurdering med særlig vekt på sosiale behov, avlastning for pårørende og ernæringsproblemer.

Åpningstider:

Åpent alle hverdager.
Dagsenteret har stengt på helligdager.