Personer med symptomer som kan skyldes koronavirus bør testes så snart som mulig. 

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 kan bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Før du tar kontakt, les gjennom testkriterier fra Folkehelseinstituttet.

Korona-test kan bestilles via Helseboka, timebestilling og testing er gratis: Digital reservasjon av korona-test

Du kan også reservere tid for test ved å ringe testsenter korona på tlf. 404 04 919. Her får du flere tastevalg, tast 2 for å komme til Vestby kommunes teststasjon som ligger i Risilveien 65.

Telefontid er kl. 08.30 til 15.00 hver dag, også i helgene

Vi minner om at dersom du er i behov av legetilsyn skal du ringe 404 04 919 og taste 1 – du settes da over til Mosseregionens koronalegevakt som tilbyr legetilsyn. 

Test og analyse er gratis!   

Oversikt korona testresultater i Vestby kommune :

Resultater fra korona-testing i Vestby mottas hver kveld og oppdateres på kommunens nettsider dagen etter. 
Rapporter fra helgen oppdateres påfølgende mandag. 

Oversikt fra og med mars 2020 finnes i vedleggene på denne siden.

Dato      Antall positive prøvesvar
per dato
Antall positive prøvesvar 
totalt siden mars 2021
01. mai 0 8569
02. mai 4 8573
03. mai 0 8573
04. mai 5 8578
05. mai 1 8579
06. mai 4 8583
07. mai 2 8585
08. mai 1 8586
09. mai 2 8588
10. mai 3 8591
11. mai 0 8591
12. mai 1 8592
13. mai 0 8592
14. mai 1 8593
15. mai 0 8593
16. mai 2 8595
17. mai 6 8601
18. mai 2 8603
19. mai 10 8613
20. mai    
21. mai    
22. mai    
23. mai    
24. mai    
25. mai    
26. mai    
27. mai    
28. mai    
29. mai    
30.mai    
31. mai