Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

De offentlige toalettene er stengt inntil videre

De offentlige badestrendene Brevikbukta, Sonsstranda, Kjøvangen, Hulvika, Kroken og Emmerstad er tilgjengelig for publikum som normalt.  Strendene kan brukes  og badebøyer er lagt ut. 

Badeflåter blir derimot ikke lagt ut før kommuneoverlegen vurderer det. 

Det samme gjelder offentlige toaletter på badestrendene; disse er stengt og vil være stengt inntil videre på grunn av koronasituasjonen. 

Kommunens offentlige toaletter ved Glenneparken i Son vil også være stengt inntil videre med samme begrunnelse.  

Det er satt opp informasjon på dørene på nevnte  toaletter. 

Endringer kunngjøres på hjemmesidene.

Resultatområde Kommunalteknikk