mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon og lenke til registreringsskjemaet finnes på mattilsynet.no. 

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringener gratis og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt - også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satt tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkvannsforskriften §17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften §3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Tips en venn Skriv ut