Kart og oppmåling

Geodata avdelingen gjennomførerer deling av eiendom og rekvisisjon av kartforretning

Ansvaret for å registrere og ajourholde matrikkel-registeret, digitalt eiendomskart og fastmerkeregisteret i kommunen, tilligger geodata avdelingen. Det samme gjelder tildeling og endring av adresser. Vi selger også digitale kartdata og vi behandler seksjoneringer/reseksjoneringer

Du kan finne huset ditt ved å søke på gårds- og bruksnummer eller adresse i Kartportalen.

Tips en venn Skriv ut