Om sommerskolen

 • Tilbudet er et samarbeid mellom skolene, kulturskolen og private aktører.  
 • Aktivitetene avholdes i uke 25, 26, 31 og 32
 • Aktivitetene har variert innhold og et felles mål er at elevene skal være en del av et trygt, aktivt og sosialt miljø. 
 • Elevene kan delta på alt fra teoretiske til mer praktiske aktiviteter, og mye annet moro.
 • De fleste aktivitetene varer en uke, fra mandag til fredag. 
 • Man kan melde seg på en aktivitet pr. uke
 • Kommunen prøver å få til en fordeling slik at flest mulig får tilbud om en aktivitet.

Aktivitetstilbud

Du kunne velge mellom mange ulike aktiviteter på sommerskolen i Vestby; alt fra teater, musikk, kunst og håndverk-aktiviteter og mye annet moro!  Påmeldingsfristen var 7. juni.
For informasjon om aktiviteter i de ulike ukene gå inn på de enkelte ukene:

Uke 25
Uke 26
Uke 31
Uke 32

Påmelding

 • Påmeldingen var åpen fra og med 1.juni til og med 7. juni 2021.
 • Elevene melder seg på aktivitet ut fra det trinnet de går på i skoleåret 2020/2021.
 • Hver elev kan kun delta på en aktivitet pr uke, foresatte må melde på egne barn og det er kun mulig å melde på ett barn om gangen.
 • Det gjøres en tilfeldig trekning av plassene, men vi passer på slik at det blir et mest mulig rettferdig fordeling av antall aktiviteter man får delta på.
 • Alle vil i løpet av uke 23 få beskjed om de har fått plass på en aktivitet eller ikke.
 • De som ikke får beskjed om at de har kommet med på en aktivitet, har da dessverre ikke fått plass.
 • Senest en uke før aktiviteten starter sender vi ut mer informasjon med kontaktinformasjon til de som har ansvar for aktiviteten. Her vil dere få beskjed om å melde tilbake dersom det er spesielle behov vi skal ta hensyn til.

Oppmøte og deltagelse

 • Sommerskolen blir arrangert på ulike steder. Se mer informasjon under aktivitetene i ukesoversiktene.
 • Elevene får informasjon om oppmøtested og tidspunkt i god tid før aktiviteten starter.
 • Aktivitetsdagen har ulik varighet pr dag, men de fleste aktiviteter starter kl 09.00. Enkelte aktiviteter kan ha andre start- og sluttidspunkt. Den som er ansvarlig for aktiviteten vil gi nærmere informasjon om dette.
 • Dere må selv sørge for transport til og fra aktiviteten.
 • Elevene må ha med klær som passer til aktiviteten og værforholdene.
 • På mange av aktivitetene vil elevene få frukt og drikke, men de må ha med seg egen matpakke.
 • Deltakere som ikke møter første sommerskoledag, mister plassen sin hvis dere ikke har gitt beskjed om fravær i forkant. Fravær/sykdom skal meldes direkte til sommerskolelærer.
 • Elevene har samme elevforsikring som på skolen. Sommerskolelærere og verter har levert godkjent politiattest.

Organisering

 • Alle grupper er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet innenfor 5.-10. trinn. Hver gruppe består av inntil 20 elever. Elevene vil følge samme gruppe hele uken. 
 • ​Alle gruppene har egne sommerskolelærere. Antall lærere kan variere, avhengig av hvor mange elever det er i gruppen. På skolene og på mange av aktivitetene vil det også være sommerskoleverter som bidrar til at sommerskolen er et trygt og godt sted å være. Vi har også laget felles samværsprinsipper som gjelder på sommerskolen.
 • Sommerskolen vil overholde smittevernreglene og tilrettelegge aktivitetene i tråd med gjeldende anbefalinger.

Kurs kan bli avlyst dersom kursholder blir syk.