Aktuelle leietakere har fått beskjed direkte fra Utleiekontoret.