Demens i familien

Demenskoordinator i Vestby kommune

Kirsti Marie Andreassen er demenskoordinator i Vestby kommunen, hun er sykepleier med videreutdanning i demens.

Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sykdommer som angriper hjernen, noe som igjen påvirker hukommelse, konsentrasjon, språk og orienteringsevne.

Demenskoordinatorens formål er å øke kvaliteten i omsorgen for mennesker som er rammet av demens.

Demenskoordinatorens oppgaver:
• kartlegging og utredning av demens i eget hjem
• oppfølging av personer med demens og deres pårørende
• samarbeid med hjemmetjenesten, fastlegene og spesialhelsetjenesten
• formidle kunnskap og informasjon om demens
• delta i samtalegrupper for pårørende
• undervisning og veiledning av helsepersonell
• veiledning av pårørende

Dette er et lavterskeltilbud. Alle som har spørsmål i forhold til demens sykdom kan ta kontakt.

For mer informasjon om demens - klikk linkene til høyre under "Mer info":

 
Kontaktinformasjon :
Demenskoordinator Kirsti Marie Andreassen,
sykepleier med videreutdanning i demens.
Treffes mandag - fredag kl. 08.00-15.30
Telefon: 64 98 04 00
Mobil:    97 49 58 11
Adresse : Speiderveien 12, 1540 Vestby
 
Demenskontakt Åse Marit Lende Pung,
Spesialhjelpepleier m/ videreutdannelse i eldreomsorg. Jobber i hjemmetjenesten  på Randemstua Dagsenter, Randembakken 5.
Telefon: 960 98 226 
E-post: ase.marit.pung@vestby.kommune.no

Du kan også kontakte Nasjonalforeningens Demenslinje tlf. 23 12 00 40.
E-post: demenslinjen@nasjonalforeningen.no