Rødkløver

Demenssykdom i familien? Kom til samtalegrupper 21. mai

Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens.

Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis.
Samtalegruppe bidrar til:

  • økt kunnskap om demenssykdom
  • opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte
  • mulighet til å dele erfaringer med fagpersoner og andre pårørende

Datoer høst 2018:
22. januar
19. februar
19. mars
23. april
21. mai

Tid: kl. 19:00-20:30

Sted: Randemstua Dagsenter. Randembakken 5. (Vestby Sykehjem)

Har du spørsmål, kontakt:
Kirsti Andreassen, demenskoordinator: 974 95 811 / 64 98 04 00 (kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no)
Åse Marit Lende Pung, demenskontakt: 960 98 226 / 992 90 972 (ase.marit.pung@vestby.kommune.no)

Velkommen !

Tips en venn Skriv ut