Rødkløver

Demenssykdom i familien? Velkommen til samtalegruppe 11. februar

Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens.

Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. 

Samtalegruppe bidrar til:

  • økt kunnskap om demenssykdom
  • opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte
  • mulighet til å dele erfaringer med fagpersoner og andre pårørende

Datoer vinter / vår 2020:
14. januar
11. februar
10. mars
14. april
19. mai

Tid: kl. 19:00-20:30

Sted: Randemstua Dagsenter. Randembakken 5. (Vestby Sykehjem)

Har du spørsmål, kontakt:
Kirsti Andreassen, demenskoordinator: 974 95 811 / 64 98 04 00 (kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no)
Åse Marit Lende Pung, demenskontakt: 960 98 226 / 992 90 972 (ase.marit.pung@vestby.kommune.no)

Velkommen !