Rødkløver

Avlyst: Demenssykdom i familien- samtalegruppe 10. mars

Samtalegruppe tirsdag 10. mars er avlyst pga coronavirus smitteutbrudd i Vestby. 

Velkommen til samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Vestby kommune tilbyr samtalegruppe for ektefeller, samboere, barn og søsken til personer med demens.

Dette er en åpen gruppe - nye deltakere kan komme til underveis. 

Samtalegruppe bidrar til:

  • økt kunnskap om demenssykdom
  • opplevelse av sosial og følelsesmessig støtte
  • mulighet til å dele erfaringer med fagpersoner og andre pårørende

Datoer vinter / vår 2020:
14. januar
11. februar
10. mars  AVLYST!
14. april
19. mai

Tid: kl. 19:00-20:30

Sted: Randemstua Dagsenter. Randembakken 5. (Vestby Sykehjem)

Har du spørsmål, kontakt:
Kirsti Andreassen, demenskoordinator: 974 95 811 / 64 98 04 00 (kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no)
Åse Marit Lende Pung, demenskontakt: 960 98 226 / 992 90 972 (ase.marit.pung@vestby.kommune.no)

Velkommen !