De fleste produksjonene i Vestby leveres av DKS Viken, som en turnéordning hvor profesjonelle utøvere og kunstnere besøker skolene rundt i fylket.
Se DKS Viken og hvilke tilbud som kommer til skoler i Vestby

Lokale produksjoner i Vestby

Vestby kulturtjeneste produserer også en lokal skolesekk med forskjellige kunstuttrykk. Dette gjør vi i samarbeid med lokale festivaler, kunstinstitusjoner, kunstnere og skolene selv.