Den kulturelle spaserstokken vår 2020

Den kulturelle spaserstokken i Vestby

Store og små kulturarrangementer - spesielt for våre seniorer. Her finner du programmet.

Den kulturelle spaserstokken i Vestby startet så smått opp i 2011 med institusjonskonserter. Siden den gang har det blitt holdt en lang rekke store og små arrangementer under spaserstokkparaplyen.

Program for Den kulturelle spaserstokken

Det lages et program for hvert halvår, hvor du finner en samlet oversikt over arrangementene.

Se Program for Den kulturelle spaserstokken i Vestby våren 2020. Programmet trykkes også opp og deles ut via seniororganisasjoner, institusjoner, hjemmetjenesten og andre.

 

Kulturelle opplevelser gjennom VR-briller
Kulturelle opplevelser gjennom VR-briller

Den VIRTUELLE spaserstokken - kulturelle opplevelser ved hjelp av moderne teknologi

Et pilotprosjekt utviklet her i Vestby, som vi har valgt å kalle "Den VIRTUELLE spaserstokken". Det er foreløpig litt usikkert om videre fremdrift, men vi håper å videreutviklte tilbudet. Les mer om tilbudet på våre sider.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Vestby kommune mottar midler fra Akershus fylkeskommune til gjennomføring av tilbudene i Den kulturelle spaserstokken etter årlig søknad og tildelingsrunde.

Kulturtjenesten samarbeider med Seniorsenteret, kommunens seniororganisasjoner og institusjoner om å sette opp programmet og gjennomføre arrangementene ute på institusjonene og andre møteplasser for seniorer i vår kommune.

Behov for transport til arrangementene?

Vi kan tilby transport til de som har problemer med å komme seg til arrangementene på egen hånd.
Ring tlf. 64 98 07 99 for å avtale kjøring.