Kulturelle opplevelser gjennom VR-briller

Den virtuelle spaserstokken

Nytt tilbud i Den kulturelle spaserstokken: "Den VIRTUELLE spaserstokken - et pilotprosjekt utviklet i Vestby. Dette er et ekstra tilbud som gir muligheter for kulturelle opplevelser ved hjelp av moderne teknologi.

Det er mange seniorer som vil på konsert, reise eller være med på aktiviteter de var med på tidligere, men som har blitt dårlig til beins, eller av andre helserelaterte grunner ikke kommer seg ut av huset, eller kanskje heller ikke ut av rommet sitt på institusjonen hvor de bor.

Det har vi lyst til å gjøre noe med. Nå som fremtiden allerede er her, og teknologiske fremskritt muliggjør det nesten umulige, syntes Vestby kulturtjeneste og den kulturelle spaserstokken at det er moro å prøve noe nytt og har derfor opprettet prosjektet Den Virtuelle Spaserstokken.

Som vi vet gjennom flere års arbeid med spaserstokk vekker musikk minner til live.

Vi vil kunne tilby konsertopplevelser og på sikt naturopplevelser for seniorer, uavhengig av helse og mobilitet.  Ved hjelp av et kamera og mikrofoner kan man gjøre opptak som gjør at når man setter på seg spesielle briller kan man få påfyll av kulturell og åndelig føde fra Go' stolen hjemme.

Man kan for eksempel sette opp kamera og mikrofoner på brygga i Son når det lir mot kveld, når en da i etterkant setter på seg disse brillene kan en føle at en sitter der på en benk i solnedgangen med måkeskrik, motordur og bølgeskvulp.

Dette er foreløpig et pilotprosjekt, men noe vi har stor tro på vil fungere og er en ny måte å aktivere og stimulere på. Vi har allerede flere seniorer på sykehjemmet som skal være testpiloter. Vi gleder oss veldig til å se reaksjoner og få tilbakemeldinger.