Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Anne Grethe Klæboe
E-post: agklaeboe@gmail.com
Representerer: Bygdelista (BYGDL)
Telefon: +47 97119007
Medlem av: Kommunestyret
Formannskapet
Havnestyret
Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Valgstyret
Plan- og miljøutvalget
Valgstyret