Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Else Marie Aasen
E-post: elma-aas@online.no
Representerer: Kristelig Folkeparti (Krf)
Telefon: +47 99720928
Adresse: Morellveien 12
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Byggekomite for Ny Bjørlien skole
Byggekomite for Hølen skole