Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Erik Røhne
E-post: erik@roehne.com
Representerer: Venstre (V)
Telefon: +47 95985252
Adresse: Deør vei 66
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret
Plan- og miljøutvalget
Byggekomite for Hølen skole