Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Partssammensatt utvalg 22

Utvalgsmedlem
Navn: Jeanette Hoel
E-post: Jeanette.hoelsdatter@gmail.com
Representerer: Fremskrittspartiet (Frp)
Telefon: +47 92606786
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskapet
Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Valgstyret