Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret

Utvalgsmedlem
Navn: Jon Håvard Sommernes
E-post: sommernes@gmail.com
Representerer: Høyre (H)
Telefon: +47 90823849
Adresse: Kløverstien 1
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret (30.09-2019 - 30.09-2023)
Havneutvalget (30.09-2019 - 30.09-2023)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (30.09-2019 - 30.09-2023)