Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Julia Sandstø
E-post: julsandstoe@gmail.com
Representerer: Kristelig Folkeparti (Krf)
Telefon: +47 91599702
Medlem av: Valgstyret
Valgstyret