Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Partssammensatt utvalg 22

Utvalgsmedlem
Navn: Louise Hoen Brunborg-Næss
Representerer: Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Telefon: +47 48297373
Adresse: Gamle Sonsvei 8
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Kommunestyret
Formannskapet
Partssammensatt utvalg
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Klagenemnda
Valgstyret
Valgkomite
Utvalg for revidering av kommunens eiermelding
Forhandlingsutvalget