Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Klientutvalget

Utvalgsmedlem
Navn: Per Gunnar Larsen
E-post: anne14@online.no
Representerer: Kristelig Folkeparti (Krf)
Telefon: +47 93018471
Medlem av: Klientutvalget (30.09-2019 - 30.09-2023)
Kommunestyret (01.10-2015 - 30.09-2019)