Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Ronny Kjønsø
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Telefon: +47 99399716
Adresse: Dueveien 6
Postnr/sted: 1555 SON
Medlem av: Kommunestyret
Formannskapet
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017
Valgstyret
Kommunestyret
Havnestyret
Valgstyret