Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Valgstyret 25
6
26
10
11
Utvalgsmedlem
Navn: Signy Svendsen
E-post: signcom@hotmail.com
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Telefon: +47 90506133
Medlem av: Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Valgstyret
Valgstyret
Tips en venn Skriv ut