Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Signy Svendsen
E-post: signcom@hotmail.com
Representerer: Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Telefon: +47 90506133
Medlem av: Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Valgstyret
Valgstyret