Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Utvalgsmedlem
Navn: Trygve Thorsen
E-post: tt@ea.no
Representerer: Fremskrittspartiet (Frp)
Telefon: +47 97706085
Adresse: Lokes vei 9
Postnr/sted: 1540 VESTBY
Medlem av: Kommunestyret
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Partssammensatt utvalg
Klagenemnda
Valgstyret
Valgstyret