Merker forskjell

Leder for prosjektet Liss Edvardsen forteller at treningen som nå er satt i gang er ekstra velkommen.

– I koronatiden er mange dessverre blitt passive. Flere er blitt mindre selvhjulpne og har fysisk forfall. Vi merker at styrken i kroppen ikke er den samme, så vi er veldig glade for å være i gang, sier hun.

Hjelpepleier Schieldrop har vært ute hos flere brukere, og forteller at de trener to ganger i uken.

Dette er som en vitamininnsprøytning i denne situasjonen.  Bare etter tre uker mener jeg bestemt at jeg merker forskjell på en del av dem, sier hun.

Hun trekker også frem det sosiale; det er hyggelig å få gjøre noe sammen med dem, ikke bare de vanlige oppgavene, mener Schieldrop. 

Positive tilbakemeldinger

Det har vært en effektiv start, så vi er veldig optimistiske, sier Edvardsen. Det er Sparebank1-stiftelsen Østfold og Akershus som har finansiert selve piloten.

Hjelpepleier Schieldrop forteller at tilbakemeldingene fra de eldre er positive.

 Vi opplever at de er veldig fornøyde. I koronaperioden er det flere som har kjent på ensomhet og isolasjon. Så mange av de eldre er virkelig ivrige over denne muligheten til å trene.

 Nå gleder vi oss bare til fortsettelsen. Jeg har virkelig tro på at dette vil gjøre en stor forskjell for livskvaliteten til de hjemmeboende eldre i Vestby, sier Liss Edvardsen.