Elever ser på billedkunst

Den Kulturelle Skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Den Kulturelle Skolesekken finansieres dels ved statlige tilskudd til kommunene og fylkeskommunene, og dels ved kommunale midler.

Tips en venn Skriv ut