«Dracocephalum ruyschiana - Sile tondipea Keila» Foto: Ivar Leidus

Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) – en prioritert art

Vestby kommune ble i 2015 tildelt kr 50 000 av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddet ble tildelt for kartlegging og videre oppfølging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana). Dragehode er en prioritert art.

Sommeren 2015 gjennomført Biofokus kartlegging av biologisk mangfold på Gjøva, med hovedfokus på dragehode og andre karplanter, og sommerfugler. Bakgrunnen for dette arbeidet var at det tidligere har blitt registrert dragehode på øya, men status for forekomsten har vært ukjent de siste årene. Kartleggingen i 2015 viste at dragehodelokaliteten fortsatt er intakt.

I 2016 vil kommunen sette i gang bekjempelse av svartelistede arter på Gjøva.

Rapport for kartleggingen og rapport for bruk av tilskuddsmidlene finner du til høyre på denne siden.

Tips en venn Skriv ut