Resultatområde eiendom skal gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer.

Driftsavdelingen har ansvar for innvendig og utvendig vedlikehold av kommunens bygg, teknisk drift, energioptimalisering, brannforebyggende tiltak og sikkerhetstiltak.

Prosjektavdelingen har ansvar for å utrede, planlegge, bygge og ferdigstille bygningsprosjekter i kommunen. Innehar byggherrefunksjon.

Renholdsavdelingen har ansvar for renhold i kommunale bygg.  

Boligavdelingen forvalter kommunens omsorgsboliger og utleieboliger. Boligavdelingen samarbeider med resultatområdene Helse og livsmestring, Hjemmetjenesten, NAV og Flyktningtjenesten som har tildelingsansvaret.