Eiendomsskatt_illustrasjonsfoto

Eiendomsskatt 2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak K-92/18, den 10.12.2018, kunngjøres vedtatt skattesats for kommunal eiendomsskatt for skatteåret 2018.
Eiendomsskatt_illustrasjonsfoto

Eiendomsskatt på næringseiendom

Kommunestyret fattet i desember 2012 prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt på næringseiendom i Vestby kommune fra skatteåret 2014.
Eiendomsskatt_illustrasjonsfoto

Eiendomsskatt på verk og bruk

Vestby kommune innførte eiendomsskatt på verk og bruk fra og med skatteåret 2005.  Det er innført eiendomsskatt med hjemmel i 'Lov om eigedomsskatt...