Frivillige organiserer ryddeaksjoner

Marin forsøpling er et globalt problem med store nasjonale og lokale utfordringer. Kildene er mange og årsakene kompliserte. Felles for det hele er at marin forsøpling i all hovedsak er uten en kjent eier. Det er svært sjelden at det er kjent hvem som kastet kannen, tauverket, garnet, isoporkassen eller krabbeteinen.

Miljødirektoratet har etablert en refusjonsordning slik at frivillige organisasjoner kan få dekket utgifter i forbindelse med ryddeaksjoner. Ryddeaksjoner organiseres blant annet av den ideelle foreningen Hold Norge Rent. Du kan lese mer om dere arbeid her.

Eierløse båter/vrak - Gratis henting gjennom Kambo Collect

Har du kommet over et båtvrak eller etterlatt båt langs kystlinjen vår? Eller eier du en båt som skal vrakes?

Kambo Marina tar i mot og kan hente vrakbåter GRATIS, gjennom ordningen Kambo Collect. Dette prosjektet i samarbeid med blant annet Oslofjordens Friluftsråd, har som mål å kartlegge og rydde henlagte fritidsbåter. De har opprettet en enkel meldingsløsning på nettsiden sin for formålet. 

I Son innenfor havneforvaltningens ansvarsområde skal man melde fra om båtvrak direkte til Son havn