Eksamen

Elevene på 10. trinn blir trukket til skriftlig eksamen i ett fag og til en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er lik for alle landets ungdomsskoler og er organisert på nasjonalt nivå. Muntlig eksamen arrangeres av kommunen, med samme retningslinjer for alle kommunene i Follo.

Eleven har mulighet til å klage på karakteren gitt ved skriftlig eksamen.Ved muntlig eksamen kan eleven kun klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.

Skriftlig eksamen 2020:

  • Fredag 15. mai:  Kunngjøring av trekkfag kl. 0900
  • Tirsdag 19. mai: Eksamen i matematikk
  • Tirsdag 19. mai: Engelsk forberedelse
  • Onsdag 20. mai: Eksamen i engelsk
  • Mandag 25. mai: Norsk forberedelse for hovedmål og sidemål
  • Tirsdag 26. mai: Eksamen i norsk hovedmål
  • Onsdag 27. mai: Eksamen i norsk sidemål (Elever med fritak for norsk sidemål skriver hovedmål begge dager med eksamen i norsk)

                               
 Muntlig eksamen 2020:  

  • Muntlig eksamen kommer etter alle skriftlige eksamener.
  • Datoer for muntlig eksamen legges ut så snart de blir bestemt - normalt i overgangen januar/februar.
Tips en venn Skriv ut