Helsepersonell defineres slik:

Helsepersonell er definert i helsepersonelloven § 3 første ledd. Her framgår det at begrepet omfatter:
1. personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49
2. personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp
3. elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp
Helsehjelp er definert i § 3 tredje ledd, som ”enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som uføres av helsepersonell.”

Virksomheter bes melde inn helsepersonell slik:

Virksomheter som etter definisjon gitt over har personell som betegnes som helsepersonell, bes melde sitt helsepersonell i e-post til:
Helse og livsmestring v/ Trond Engen: trond.engen@vestby.kommune.no

Vi ber om kun en henvendelse fra hver virksomhet.
Vi minner om at vaksinering er frivillig og helsepersonell som meldes inn av av arbeidsgiver må ønske vaksine.
Det forutsettes at virksomheten har lokaler og postadresse i Vestby kommune. Det er ikke krav om at helsepersonellet i slik virksomhet har bostedsadresse i Vestby kommune.

E-posten må inneholde følgende punkter:

  • Virksomhetens navn og postadresse
  • Virksomhetene org.nummer
  • Navn/Stilling på helsepersonell med nær brukerkontakt
  • Navn/Stilling på helsepersonell uten nær brukerkontakt

Den enkelte helsepersonell må være forhåndsregistrert i vaksinekø i Vestby kommune og vil motta innkalling til vaksinasjon via helseboka på samme måte som kommunens øvrige innbyggere.

Har du ikke registrert deg i vaksinekø ?

FORHÅNDSREGISTRERING KORONAVAKSINE

Alle innbyggere som ønsker vaksine skal registrere seg.  Når kommunen mottar vaksiner til din prioriteringsgruppe vil du som har forhåndsregistrert deg motta en sms om at du kan bestille time for vaksinering.