Avdeling hjemmerehabilitering har i samarbeid med Vestby Frivilligsentral søkt på tilskuddet «Eldre ut på middag». Vi er utrolig glad og stolt over å få tildelt 210.000 kroner fra statsforvalteren i Oslo og Viken, og setter pris på det gode samarbeidet vi har hatt i søknads- og planleggingsprosessen. Nå er det snart tid for å sette planene ut i livet.                             

Målet med tilskuddet er å tilby hjemmeboende eldre over 65 år som har vært alene og isolert i den pågående pandemien, en meningsfull og sosial aktivitet. Dette gjør vi gjennom å invitere den enkelte på middag ved en lokal restaurant i kommunen. Tilskuddet vil også dekke transport til og fra restauranten for de som har behov. 

Aktiviteten er planlagt å gjennomføres fra 16. august til 20. august. Det kreves påmelding, og mer informasjon med påmeldingsfrist publiseres på kommunenes nettsider nærmere dato. Frivilligsentralen stiller opp med frivillige som bistår som følgesvenn hvis behov.

Vi ser frem til en hyggelig uke med mange hyggelige og sosiale treffpunkter!