Koronalegevaktens telefonnummer er betjent mellom kl. 08.15 og 15.30 hver dag, også i helgene. Ring oss på 404 04 919

  • hvis du trenger tilsyn fra lege/trenger råd fra helsepersonell ved koronasmitte eller symptomer på korona
  • hvis du er usikker på om du trenger legetilsyn eller test
  • hvis du har mildere symptomer og vil teste deg
  • hvis du har vært utsatt for smitte som nærkontakt
  • hvis du har vært på utenlandsreise
  • hvis du er avhengig av transport og ikke kommer deg til testing på egenhånd

Koronalegevaktens telefonnummer er betjent mellom kl. 08.15 og 15.30 hver dag, også i helgene. Alle som selv mistenker at de er smittet av korona kan nå bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Før du tar kontakt, les om testing på helsenorge.no

Viktig: du vil få flere tastevalg fra og med 14. september når du ringer koronatelefonen:

  • De som ønsker koronatest kan viderekoble sin henvendelse til testsenteret i din hjemkommune.
  • De som har behov for legetilsyn, samt de som har behov for legetilsyn og i tillegg skal testes, blir koblet til koronalegevakten som fortsatt er lokalisert ved Peer Gynt helsehus i Moss.  

Trenger du hjelp utover koronalegevaktens åpningstider?

Ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117.
Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp.

Mer informasjon og generelle spørsmål
Besøk kommunens hjemmesiderhelsenorge.no og fhi.no for mer informasjon om koronaviruset, testing og andre relevante spørsmål. 

Nye teststasjoner i Vestby, Råde, Våler og Moss

Nye teststasjonene vil åpne i Vestby, Råde og Våler fra 14. september og i Moss fra 15. september. Fram til da vil testing foregå ved koronalegevakten ved Peer Gynt helsehus.  

Se tidligere pressemelding om nye teststasjoner her.