Elg i vinterlandskap

Elgfamilie har slått seg til i Son

Den siste uken har en elgku med to kalver tatt tilhold i Son, Grevlingen og på Brevik.

De er ikke sky, men det må ikke oppfattes som de er aggressive eller farlige. Det kan likevel være fornuftig å holde avstand, sier Vidar Holthe, viltforvalter i Vestby kommune.

Vestby kommune er tross alt en landlig kommune med et rikt dyreliv. Først hvis kua legger ørene bakover, går opp på to bein, eller sparker med forbeina, er det grunn til engstelse.

Vi ber om at kommunens innbyggere har forståelse for dette og holder avstand til elgfamilien.

I motsetning til elgene i Nord-Amerika er det uhyre sjelden at elgen i Skandinavia opptrer aggressivt, og det er da gjerne i tilknytning til at den har nyfødte kalver.  Når vi kommer innenfor elgens «sikkerhetsavstand» vil den trekke unna.  Denne sikkerhetsavstanden kan  variere veldig mye, og er ofte kortere om vinteren.

Hold avstand
Når elgene mer eller mindre tilfeldig har tatt opphold i Son kan de i enkelte situasjoner, hvor vi kommer på de, oppleve at retrett-mulighetene er stengt av bebyggelse, andre mennesker osv. Derfor rådet vi i kommunen, i notisen på tirsdag, folk til å holde avstand.  Det skal forstås slik at dersom du ser elgene lenger bort i veien eller i en hage hos naboen, så gå ikke dit for å se hvor nær du kan komme. Hold avstand. 

Kommer elgene direkte mot deg så gå unna. Oppfatter du det som et angrep, så prøv å komme bak et hushjørne, et tre eller en bil.  Si ifra om slike episoder til viltforvaltningen.  Det er en mulighet at vi kan slippe på en «hard» og påholden elghund for å forsøke å jage de til skogs, men det er ikke alltid like enkelt. Det kan lett oppstå episoder under slike forsøk.

Voksne elgkuer har normalt et årsleveområde på 10 000 da og en okse 50 000 da, altså som mellom Hølen og Kambo.  De vil derfor neppe bli værende i tettbebyggelsen rundt Son særlig lenge.  De mangler ikke beite i Vestby, så det er ikke hugsten som tar fra de beitemuligheter, men derimot at skogene blir mer og mer oppstykket av nye boligfelter og utbygging. 

For elgen, akkurat som for ulven, mangler det ikke på natur og muligheter til å finne mat her i Follo.  Derimot fører all oppsplitting og infrastrukturen til at dyrene, som går uten kart og kompass, ofte «roter seg inn i» bebyggelse og tettstedsnære områder uten selv egentlig å ville det.

Håper de fleste gleder seg over et rikt dyreliv på landet, selv om det skaper noen problemer. 

Vilt- og fiskeforvaltningen i Vestby kommune,
Vidar Holthe