Elsykkel-logo

Elsykkelbibliotek i Vestby – videreføring av utleieprosjektet

Ordningen med Elsykkelbiblioteket har opprinnelig hatt en prosjektperiode på ett år.

På grunn av de gode tilbakemeldingene ønsker kommunen å videreføre prosjektet, og jobber nå med en ny løsning for administrasjonen av utlån av elsykler.

Stopp i reservasjon av elsykler
Muligheten til å reservere elsykler i biblioteksystemet er derfor stengt inntil ny løsning er på plass. De som allerede har reservert elsykkel vil overføres til nytt system.

Vestby kommune vil informere om ny utlånsordning her på kommunens hjemmesider når dette er avklart. 

Er det spørsmål til dette kan Bente Lise Stubberud kontaktes på b.l.stubberud@vestby.kommune.no

Se de ulike elsyklene her

Følg oss på Instagram #elsykkelvestby