Som en følge av nærkontakt har 15 pasienter og tre ansatte blitt satt i karantene. Disse nærkontaktene vil bli testet i nær fremtid.

Ansatte, pasienter og pårørende er orientert.

Kommunen innførte forbyggende bruk av smittevernutstyr før sommeren i hjemmetjenesten, og den ansatte har fulgt disse prosedyrene.