De endrede åpningstidene for sommeren gjelder i hele juli og frem 14. august: 

  • Mandag – kl. 10.00 til 15.00 
  • Onsdag – stengt 
  • Torsdag – kl. 15.00 til 19.00 

 
Før og etter denne perioden gjelder våre vanlige åpningstider, på onsdager og torsdager kl. 15.00 - 19.00
 
Et ønske fra innbyggerne 
– Vi endrer åpningstidene av to årsaker. Vi har fått tilbakemeldinger fra innbyggerne som ønsker seg et bedre tilbud på dagtid gjennom sommeren. I tillegg har vi, som så mange andre bedrifter i år, slitt med å få tak i tilstrekkelig antall kvalifiserte sommervikarer.  
 
Løsningen på begge deler ble altså å utvide åpningstidene på dagtid i sommerperioden.  
 
Evaluerer ordningen etter sommeren 
– Nå får vi testet ut et tilbud på dagtid, samtidig som vi løser utfordringene våre med bemanning. Alternativet ville vært å redusere åpningstidene på kveldstid.  
 
– De nærmeste naboene våre kan forhåpentligvis også nyte de varme onsdagskveldene gjennom sommeren utendørs, uten trafikken og støyen fra gjenvinningsstasjonen. Det tipper vi også blir godt mottatt.  
 
Ønsker du å gi tilbakemeldinger på de endrede åpningstidene gjennom sommeren? Da hører MOVAR IKS gjerne fra deg. Ta kontakt via movar.no eller Facebook.


MOVAR IKS  - vårt interkommunale selskap som leverer tjenester innen vann og avløp, avfall og brann/redning i Mosseregionen, inkludert Vestby kommune.