Glade barn_450x360

Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Vestby kommune

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok 17.06.2019 endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene.

Vedtektene gjelder fra 1.august 2019. Blant annet ble det vedtatt seks planleggingdager i året for de kommunale barnehagene og fire ukers oppsigelsestid uansett når på året barnehageplassen sies opp.

Se vedtektene her

Les mer om barnehagevedtektene her