Det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.
Se vedlagte forskrifter: