Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av koronavirus i perioder der smittetallene er stigende eller høye og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Tiltakene skal iverksettes når det er nødvendig for å få tilstrekkelig oversikt og kontroll med smittesituasjonen.

Forskriften gjelder i Vestby kommune.

Endringer i forskrift om tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, Vestby kommune, Viken fylke jmf. smittevernloven §4-1 gjeldende fra 15. desember 2020